Kaartjes

Info verkoop pontkaartjes3kaartjes-specimen

Bij aankomst bij het pontje kunt u aan boord direct uw kaartje kopen á € 1,50.

Het is mogelijk om voortijdig losse pontkaartjes te bestellen via e-mail info@terhernsterveer.nl , graag vermelding van het aantal, waarna gefactureerd zal worden (naam en adres vermelden).

Er is een 10-overzettenboekje (dus 10 x enkele reis) verkrijgbaar door betaling van € 12,00 op bankrekeningnr. NL28 RABO 0309 6499 35 t.n.v. Stichting Terhernster Veer onder vermelding van uw naam. Het boekje zal dan op de pont worden uitgereikt.